Craniosacraaltherapie voor paarden
Excelencia
Home Craniosacraaltherapie Mogelijkheden Behandeling Publicaties Over mij Contact
© Excelencia 2015
Craniosacraaltherapie
Craniosacraaltherapie is gebaseerd op de “core link”, ontdekt door dr. William Sutherland aan het begin van de 19e eeuw. Deze verbinding tussen de schedel en het sacrum (heiligbeen) heeft tot gevolg dat trauma aan het hoofd effect heeft op de rest van het lichaam en vice versa. Het doel van deze therapievorm is om het totale spier- en skeletstelsel terug in balans te brengen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de schedel, de wervelkolom en het sacrum. Daarnaast wordt ook met de rest van het lichaam gewerkt, vanwege de verbinding tussen alle weefsels in het lichaam. De schedel van een volwassen paard bestaat uit 26 botten die met elkaar verbonden zijn bij schedelnaden. De schedel van een veulen bestaat uit meer botdelen, deze vergroeien gedurende het leven van het paard vergroeien (deels). De schedel ontwikkelt zich voornamelijk gedurende de eerste 5-6 levensjaren. Doordat de schedel nog in ontwikkeling is bij een jong paard kan trauma op jonge leeftijd een ander effect heeft dan trauma op latere leeftijd.  Doordat een craniosacraaltherapeut eraan werkt om het gehele systeem terug in balans te brengen is craniosacraaltherapie geschikt om zowel problemen aan te pakken die een duidelijke oorzaak hebben als problemen die geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben.
Core link Paardenschedel